Grupper

Vi er en én avdelingsbarnehage med fleksibilitet til å justere gruppene etter barnas behov. For barnehage året 2017/18 har vi en førskolegruppe, 2 grupper for de mellomste barna (Fot i mose) en gruppe med de minste barna. Vi deler også i grupper hverdag ut i fra aktivitetene - turer, utegruppe, førskolegruppe, trimgrupper, eventyr og formingsgrupper.