Kontakt

Besøksadresse

Oberst Eriksensvei 39
1445 Drøbak

Postadresse

Oberst Eriksensvei 39
1445 Drøbak

Telefon

Hovednummer:64 93 20 67
Skogmus:64 93 20 67
Fot i mose:64 93 20 67
Førskolebarna:64 93 20 67
Nøtteliten:64 93 20 67

E-post

barnehagen@grendehuset.net