Årsplan

Som forelder kan du logge inn og finne månedsplaner og periodeplaner.

Årsplanen er et arbeidsdokument for personalgruppen som viser hvordan vi skal jobbe ut ifra den nye rammeplanen.

2018 Årsplan Heer Grendehus barnehage