Viktige datoer barnehageåret 2016-17

Dato å notere for dette barnehageåret!

Viktige datoer:

Førskolebarna til Vangen Leirskole:     30 august - 1 sept 2017

Brannvernuka: uka 38

Foreldremøte          27/9-17 kkl18.30

Høstsuppe               13/10-16 kl15 - 16.30

Planleggingsdag     03/11-17 Vi holder stengt

Luciafeiring med foreldrekaffe 13/12-17 kl7.30

Førjulssamling i Frogn kirke for førskolegruppen 14/12-17

Nissefest  20/12-17

Siste dag før jul 22. desember. Vi åpner igjen 2. januar 2018