Vangen

Hver høst drar førskolebarna på leirskole til Vangen. Dette er en tur som styrker samholdet i førskolegruppa. Turen skaper flotte minner og opplevelser som barna tar med seg videre i livet.

Barna får være med på mange ulike aktiviteter. Det er både kanotur, dyresafari, riding, stell av hest, mating av dyr, tur med hest og kjerre, natursti og mye mer. Barna har to overnattinger på turen og det er ofte første tur "alene" for mange av barna.