Søke barnehageplass

Barnehagen er med i samordnet opptak i Frogn Kommune. Frogn kommune har et nytt fullelektronisk opptakssystem. Nytt i år er at barn som fyller ett år i november også har rett til plass i hovedopptaket – søknadsfrist er som vanlig 1. mars. Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass. Her er linken til Frogn kommune sin side :

https://www.frogn.kommune.no/enheter/barnehagene/

Barnehageportalen i Frogn:  https://frogn.ist-asp.com/NO00215-pub/login.htm

Foresatte med en samlet brutto årsinntekt på under kr500.500,- kan søke om redusert betaling her:

https://www.frogn.kommune.no/enheter/barnehagene/#heading-h3-6