Årsplan

Som forelder kan du logge inn og finne månedsplaner og periodeplaner.

Årsplanen er et arbeidsdokument for personalgruppen som viser hvordan vi skal jobbe ut ifra den nye rammeplanen.

 

Årsplan 2020-2021

 

Virksomhetsplan for 2020