Årsplan

Som forelder kan du logge inn og finne månedsplaner og periodeplaner.

Årsplanen er et arbeidsdokument for personalgruppen som viser hvordan vi skal jobbe ut ifra den nye rammeplanen.

 

Progresjonsplan 2021^J2022

Virksomhetsplan for 2021.2022

Årsplan 2023-2024 Godkjent av SU