Styret

Heer Grendehus barnehage SA er et samvirkeforetak som ligger i Frogn kommune. Samvirkeforetaket vil ha vekslende kapital og medlemstall. Samvirkeforetakets formål er å eie og drive barnehage i Frogn til beste for medlemmene og deres barn.

Heer Grendehus barnehage skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 1 og høyst 2 andre medlemmer. Daglig leder (barnehagestyrer) er fast sekretær for styret.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges.

Styret skal velges av årsmøtet. Styremedlemmer skal velges blant samvirkeforetakets medlemmer. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg.

Styrets leder: Aage Martin Walberg

Styremedlem: Hanne-Martine Østenby

Styremedlem: Jonathan Seim