Revehiet

Revehiet er en avdeling med18 barn fra 3-6 år. De er delt i Fot i mose, som er de mellomste barna, og førskolebarna. Vi har realfag som satsningsområde og jobber med forskjellige prosjekter med ulike tema gjennom året. Vi har mye fokus på vennskap og sosial kompetanse gjennom hjertesamlinger hver uke. Vi har også forsøksgrupper, fysisk aktivitet og yoga i salen, og formingsgrupper. Vi har en turdag og en utedag i uka.