Om oss

Velkommen til Heer Grendehus barnehage! Heer Grendehus barnehage ligger på Heer, et boligfelt ca 3 km. fra Drøbak sentrum. Barnehagen ligger på en flott skogstomt tett inntil Høyås fotballbane, lysløypa og Frognmarka. Vi har plass til 30 barn i alderen 0-6 år. Det er gode bussforbindelse fra Heer til Oslo.


Heer Grendehus barnehage skal være en levende barnehage som gir gode utviklingsmuligheter for barn og voksne.

Et sted man leker og lærer med glede, og hvor barn får være barn.

 

 VI TAR BARN PÅ ALVOR

Heer Grendehus barnehage har natur og uteliv som hovedsatsningsfelt.

Vi har både barn og personalet med et annet morsmål, noe som beriker oss med kunnskap og gir oss innsyn i andre kulturer.  Vi deler opp barnegruppen og tilrettelegger turgrupper og det pedagogiske opplegg etter alderstrinn.  Førskolegruppe 2 dager i uken for de eldste barna.  Om vinteren har vi skigrupper for alle alderstrinn.  Egen leirplass med gapahuk og bålplass i umiddelbar nærhet.

 


Åpningstider kl 07.00 - kl17.00

Vi har alle måltider i barnehagen.
Frokost fra 07.00 – 08.30 – Frukt/grønnsaker kl. 09.30 – Lunsj kl. 11.30 Varmmat en dage i uka, brødmat to dag og matpakker på mandager og onsdager. Ettermiddagsmat kl. 14.00 knekkebrød / brød.  

Vi holder bleier/våtservietter mot et lite gebyr.

Vi er en privat, foreldre-eiet barnehage.
Vårt formål er å styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrene. Vi skal tilby barna et omsorgs- og opplæringsmiljø som er til barnas beste.

Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena.
Barnehagens arbeid skal skje i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem. Det er derfor viktig at foreldre engasjerer seg i foreldreråd og barnehagens samarbeidsutvalg.

Vi er opptatt av å formidle glede og omsorg gjennom vår daglig kontakt med barna.  Vi har fokus på språk og språkstimulering gjennom faste eventyrgrupper med rollespill og konkreter.  Avspenning og indre ro har vi også stort fokus på.

Med fokus på vennskap og samarbeid er målet å utvikle en mer kontaktskapende kommunikasjon mellom voksne og barn.  Vi ønsker å jobbe konkret med det positive menneskesynet om hvordan vi kan endre måten å reflektere på, uttrykke oss og lytte til andre mennesker på.  Alle skal ha en venn.

  • Vi ønsker å være et personale som kjennetegnes som samkjørte.
  • Vi ønsker å oppfattes som positive og blide og som viser et godt humør.
  • Vi ønsker å være tilgjengelige og lette å snakke med.
  • Vi ønsker å være gode rollemodeller for barna og vise romslighet og varme.

Mål for arbeidet vårt:

  • å møte barna der de er, og å hjelpe de til å bygge vennskap og styrke selvtilliten
  • å bidra til å bygge på en solid grunnmur som barna kan bygge videre på i livet

Barn i Heer Grendehus barnehage er heltids forsikret gjennom ’If Forsikring’.