Hele meg

Vi jobber med "Hele meg". Vi lærer om kroppens funksjoner og om grenser rundt egen kropp. Dette prosjekter vil gå over hele dette barnehageåret.