FROGNbarnehagen

Frognbarnehagen er et resultat av samarbeide mellom private og kommunale barnehager. Målet er at vi skal samhandle om kvalitet, slik at det blir best mulig å være barn i Frognbarnehagen.

 

                     FELLESSKAP-RIKTIGE PROSESSER-ORDEN-GODT LEDERSKAP-NÆRVÆR