Prosjekt søppel/ verdiløst materiale

Vi er en sertifisert Grønt Flagg barnehage og har fokus på gjenbruk og søppel.

Her har førskolebarna laget et skjelett av dorullhylser.